ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

ფრენის კომპენსაცია

ფრენის კომპენსაცია არის ანაზღაურების ან მომსახურების ფორმა, რომელიც მიეწოდება მგზავრებს, რომლებსაც შეექმნათ გარკვეული დისკომფორტი საჰაერო მოგზაურობის დროს. ეს დისკომფორტი შეიძლება მოიცავდეს ფრენის დაგვიანებას, გაუქმებას, გადაჯავშნას და ჩასხდომაზე უარის თქმის შემთხვევებს. კომპენსაციის ფორმა და რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ავიაკომპანიის პოლიტიკის, დაგვიანების ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ან რეგიონის სპეციფიკური რეგულაციების მიხედვით.

როდის გაქვთ კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება?

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

მგზავრებს კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება აქთ როდესაც ფრენა ფერხდება და ეს შეფერხება ავიაკომპანიის კონტროლს ექვემდებარება, ასეთი მიზეზები შეიძლება იყოს ტექნიკური ხარვეზები, პერსონალის დეფიციტი ან ოპერაციული საკითხები. თუმცა, გარემოებები, როგორიცაა მძიმე ამინდის პირობები, პოლიტიკური არეულობა ან უსაფრთხოების რისკები, ჩვეულებრივ ათავისუფლებს ავიაკომპანიას კომპენსაციისგან.

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ფრენის კომპენსაცია კონკრეტულ გარემოებებში, რომლებიც, როგორც წესი, დამოკიდებულია ავიაკომპანიის პოლიტიკაზე და რეგიონის საავიაციო კანონებსა და რეგულაციებზე. წარმოგიდგენთ შემთხვევებს, როდესაც შეიძლება გქონდეთ კომპენსაციის უფლება:

ფრენის შეფერხებებიავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

  • თქვენ გაქვთ კომპენსაციის უფლება, თუ თქვენი ფრენა გადაიდო განსაზღვულ, მინიმალურ დროზე მეტი ხნით (ხშირად სამი საათი ან მეტი).
  • შეფერხება უნდა იყოს ავიაკომპანიის კონტროლის ქვეშ და არა ისეთი საგანგებო გარემოებების გამო, როგორიცაა ექსტრემალური ამინდი ან პოლიტიკური არეულობა.

ფრენის გაუქმება

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

უარის თქმა ჩასხდომაზე

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

დამაკავშირებელი ფრენის გამოტოვება

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

ბილეთის კლასის შეცვლა

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

კომპენსაციის გაცემაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

როგორ მოვიქცეთ?

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ინდივიდუალური შემთხვევები შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან და მიზანშეწონილია შეამოწმოთ ავიაკომპანიის კონკრეტული პოლიტიკა და თქვენს მოგზაურობაში ჩართული ქვეყნების რეგულაციები. თუ კომპენსაციის მიღებასთან დაკავშირებით სირთულეები გაქვთ ან არ ხართ დარწმუნებული თქვენს უფლებებში, მომხმარებელთა დაცვის ორგანიზაციების ან იურიდიული ექსპერტებისგან საჰაერო მოგზაურობის კანონმდებლობის კონსულტაციის მიღება შეიძლება მომგებიანი იყოს.

რა რაოდენობით კომპენსაციის მიღება შეგიძლიათ?

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

კომპენსაციის ოდენობა დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, მათ შორის ფრენის მანძილზე, დაგვიანების ხანგრძლივობაზე და რეგიონში საჰაერო მგზავრობის მარეგულირებელ კონკრეტულ კანონებზე. მაგალითად, ევროკავშირის 261/2004 რეგულაციის მიხედვით, მგზავრებს შეუძლიათ მიიღონ 250 ევროდან 600 ევრომდე ფრენის კომპენსაცია, რომლებიც მიემგზავრებიან ევროკავშირიდან ან ჩამოდიან ევროკავშირში, ფრენის მანძილისა და დაგვიანების ხანგრძლივობის მიხედვით.

ფრენის კომპენსაციის ოდენობა და გაცემის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს რამდენიმე ფაქტორიდან გამომდინარე. მაგალითად:

რეგულაციები და იურისდიქციები

შეფერხების მიზეზი

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

შეტყობინებების პერიოდი ფრენის გაუქმების შესახებ

ფრენის მანძილიავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

  • ფრენის მანძილი ხშირად გავლენას ახდენს კომპენსაციის ოდენობაზე, უფრო გრძელი ფრენები, როგორც წესი, უფრო მაღალ კომპენსაციას ექვემდებარება.

დაგვიანების ხანგრძლივობაავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

  • დაგვიანებისთვის, დაგვიანების ხანგრძლივობა (ჩვეულებრივ სამ საათზე მეტი, მაგრამ ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს) არის საკვანძო ფაქტორი კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრაში.

შეფერხების ტიპი

მგზავრის მოქმედება

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

დამატებითი უფლებები

კომპენსაციის ფორმებიავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

ფრენის კომპენსაციის გაცემა შესაძლოა მოხდეს სხვადასხვა ფორმით სიტუაციიდან და ავიაკომპანიის პოლიტიკიდან გამომდინარე. აქ არის ფრენის კომპენსაციის ყველაზე გავრცელებული ტიპები, რომლებიც შეიძლება შეგხვდეთ::

ფულადი კომპენსაცია

თანხის დაბრუნება

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

მარშრუტის შეცვლა ან ალტერნატიული ტრანსპორტი

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

დამატებითი დახმარება

კომპენსაცია ბარგის საკითხებზე

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

სამოგზაურო ვაუჩერები

კომპენსაციის მოთხოვნისას, უნდა შეივსოს შესაბამისი ფორმა და დაელოდოთ პასუხს თქვენს განაცხადზე. თუ პასუხი არადამაკმაყოფილებელია ან ფიქრობთ, რომ თქვენი უფლებები არ არის დაცული, შეგიძლიათ მიმართოთ სპეციალურ სააგენტოებს დახმარებისთვის ან მოიძიოთ იურიდიული რჩევა.

კომპენსაციის მოთხოვნა

კომპენსაციის მოთხოვნა ხდება ელექტრონულად, სპეციალური ონლაინ ფორმების მეშვეობით, სადაც შეგყავთ თქვენი მონაცემები, ფრენის დეტალები და კომპენსაციის მოთხოვნის საფუძველი. კომპენსაციის გაცემის სტატუსის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ ელექტრონულად.

ხშირად დასმული კითხვები

ავიაბილეთების კომპენსაცია: გაუქმებული, გადადებული ფრენის ბილეთების ანაზღაურება

რა უნდა გავაკეთოთ, თუ ფრენა გადაიდო?

პირველ რიგში, ჰკითხეთ ავიაკომპანიას დაგვიანების სავარაუდო ხანგრძლივობისა და მიზეზის შესახებ. შეინახეთ ყველა სამგზავრო დოკუმენტი და ქვითარი დაგვიანების გამო გაწეული დამატებითი ხარჯებისთვის. თუ დაგვიანება ორ საათზე მეტია, მოითხოვეთ დახმარების უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს საკვებით და წყლით გამასპინძლებას, სასტუმროში განთავსებას აუცილებლობის შემთხვევაში და სხვა.

როგორ გავიგო, მაქვს თუ არა კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება?

უფლებამოსილება დამოკიდებულია ფრენის შეფერხების მიზეზზე და თქვენი კონკრეტული ფრენის დეტალებზე. შეამოწმეთ ავიაკომპანიის პოლიტიკა და შესაბამისი რეგულაციები რეგიონში (მაგალითად ევროკავშირის რეგულაცია 261/2004 ევროპაში).

შემიძლია თუ არა მოვითხოვო კომპენსაცია გაუქმებული ფრენისთვის?

დიახ, თუ ფრენა გაუქმდა დაგეგმილ გამგზავრებამდე 14 დღით ადრე და ეს გაუქმება იყო ავიაკომპანიის კონტროლის ქვეშ. კომპენსაციის ოდენობა იცვლება შეტყობინების პერიოდისა და ფრენის მანძილის მიხედვით.

მეკუთვნის თუ არა კომპენსაცია თუ უარი მეთქვა ჩასხდომაზე?

თუ თქვენ უარი გეთქვათ ჩასხდომაზე ზედმეტი ჯავშნების გამო და ნებაყოფლობით არ თმობთ ადგილს, როგორც წესი, გაქვთ უფლება მიიღოთ ისეთი კომპენსაცია, როგორიც ფრენის გაუქმების შემთხვევებში.

რამდენ ხანში უნდა მოვითხოვო კომპენსაცია?

ეს განსხვავდება ავიაკომპანიისა და იურისდიქციის მიხედვით. ევროკავშირში ფრენიდან ექვსი წლის მანძილზე შეგიძლიათ მოითხოვოთ კომპენსაცია. თუმცა, მიზანშეწონილია თქვენი საჩივრის წარდგენა რაც შეიძლება მალე.

შემიძლია მოვითხოვო კომპენსაცია დაკარგული ან დაზიანებული ბარგის გამო?

დიახ, ავიაკომპანიები პასუხისმგებელნი არიან დაკარგულ ან დაზიანებულ შემოწმებულ ბარგზე. კომპენსაციის ოდენობა და მოთხოვნის პროცესი დამოკიდებულია ავიაკომპანიის პოლიტიკასა და საერთაშორისო რეგულაციებზე, როგორიცაა მონრეალის კონვენცია.

რა მოხდება, თუ არ ვარ კმაყოფილი ავიაკომპანიის პასუხით?

თუ თვლით, რომ კომპენსაცია არაადეკვატურია ან თქვენი მოთხოვნა უსამართლოდ იქნა უარყოფილი, შეგიძლიათ საკითხი გადაიტანოთ ეროვნულ აღმასრულებელ ორგანოში ან მიმართოთ იურიდიულ დამხარებას.

გაქვთ კითხვა ან კომენტარი?

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, დაგვიტოვეთ კომენტარი.